Photo_1585222003483.jpg

לגזור חלקים. לא לשכוח פיקים

Photo_1585222054441.jpg

לגזור אותו בד לחיצוני ולפנימי

Photo_1585221927195.jpg

לחבר חלקים לפי נקודות מפגש

Photo_1585222057166.jpg
Photo_1585222000247.jpg

תפר הפניה - תפר ישר בצפיפות 3. יותר נוח לעשות זאת בעזרת רגלית-סרגל שבתמונה

Photo_1585221993441.jpg

 כך זה נירא אחרי תפר הפניה - צד חיצוני

Photo_1585221996879.jpg

 כך זה נירא אחרי תפר הפניה - צד פנימי

Photo_1585222048348.jpg

להכין לתפירה חלק חיצוני ופנימי פנים לפנים. לשים לב לנקודות מפגש - פיקים

Photo_1585221917342.jpg

להכין מכונת תפירה לשלב הבא של תפירה. מצב - זיגזג, צפיפות 2, רוחב זיגזג 2

Photo_1585221920726.jpg

לחבר חלקים ביחד עם  סרט סטרץ' הלכסון . למתוח קצת את  הסרט. לתפור על הקצה של הסרט

Photo_1585221857794.jpg

 כך זה צריך להיות אחרי תפירה

Photo_1585221914698.jpg

להפוך

Photo_1585221990495.jpg

להכין לתפירה

Photo_1585221806298.jpg

לחבר קשירות ארוכות

Photo_1585221805219.jpg

להפוך

Photo_1585221803302.jpg

לחבר צד פתוח

Photo_1585221853430.jpg

להכין קשירות קצרות לאמצע קדמי

Photo_1585221743996.jpg

להכין לתפירה כאפים ביחד עם קשירות

Photo_1585221859923.jpg
Photo_1585221746518.jpg

הכנה לתפירה. כך זה  מצד פנימי

Photo_1585221799701.jpg

לתפור בתפר ישר. צפיפות 3

Photo_1585221753101.jpg

תפר רוחב רגלית. מחט באמצע רגלית

Photo_1585221740477.jpg

כך זה נירא אחרי תפירה

Photo_1585221589270.jpg

על הקצה עוד תפר

Photo_1585221749575.jpg

כך זה צריך להיות מצד פנימי

Photo_1585221438782.jpg

לגזור פינות

Photo_1585221585755.jpg

אפשר לגזור גם כך

Photo_1585221592528.jpg

להכין עצמות מתאימות

Photo_1585221596296.jpg

  אפשר גודל הזה 

Photo_1585221594755.jpg

אפשר עד הגודל הזה

Photo_1585221331286.jpg

להכניס את העצמות בתוך תעלה שיצא אחרי תפירה

Photo_1585221430591.jpg

להכניס עצם בפנים חזק ולתפוס עם סיכות

Photo_1585221336477.jpg

לסגור

Photo_1585221333524.jpg

כך זה נירא לפני עיצוב

Photo_1585221432427.jpg

לפני עיצוב

Photo_1585221433904.jpg
Photo_1585221435763.jpg
Photo_1585221171095.jpg

אחרי עיצוב

Photo_1585221172635.jpg
Photo_1585221174547.jpg
Photo_1585221178270.jpg
Photo_1585221176555.jpg
Photo_1585221329532.jpg
Photo_1585221327973.jpg

גזרה קשירות

גזרת כאפ חזיה ברזלים

צורת עצמות שמתאימות לגזרת כאפ

אפשר להדפיס ישר מכאן

בהצלחה